Rumpt te Hoogvliet

Na een Schoorsteenbrand een reparatie gedaan aan het schoorsteenkanaal, het huidige rookkanaal is verwijderd en volledig nieuw hersteld, dit was nodig.

 

De schoorsteenbrand is ontstaan doordat in het oude rookkanaal gewerkt werd met isolatiekorrels. Op zich een goede isolatie. Echter jaren later leerde de deskundige op het gebied van schoorstenen dat de korrels inklinken door de tijd heen, en om de aantal zoveel centimeter er geen isolatie werking meer was, daar gaat de temperatuur dan sterk wisselen en ontstaat condens en glansroet, ook wel creosoot genoemd. Schoorsteenbrand kans wordt dan verhoogd, met name in de bochten die worden gebruikt is het vaak raak - daar de temperatuur flink kan stijgen, zeker als de versleping langer is dan 2 meter en er 45 graden bochten worden gebruikt. Beter is dan ook om 15 of 30 graden bochten te gebruiken.

 

Let daar vooral op als U een haard of kachel op hout stoken wil installeren. Tegenwoordig wordt er gewerkt met keramisch doek en kan temperaturen verdragen van 2000 graden en klinkt niet in.

 

Toch is het niet uitgesloten dat er een schoorsteenbrand kan ontstaan. Vaak is het ook het stookgedrag van de mensen zelf. Veelal wordt er in de houtkachel ook klein brandbaar afval verbrand, dit komt doordat destijds er een kreet den landen in is gegaan en gesproken werd over een Allesbrander - deze term is onjuist daar je niet alles in een houtkachel kan verbranden. Wel veel soorten hout kan je erin verbranden, maar geen klein afval, stook dus nooit bedrukt papier, plastics, karton en of verpakkingsmaterialen in Uw houtkachel!