Openhaardhout

Europa is rijkelijk voorzien in de grondstof hout.

En men is bij de bevoorrading ervan niet afhankelijk van pijplijnen, enorme olietankers en de wereldpolitiek.

Desondanks komt bij sommige mensen het slechte geweten naar boven: zijn onze wouden niet al door ontbossing beschadigd?

Kunnen wij met een goed geweten, ook met het oog op de klimaatverandering, onze "groene longen" verstoken?

Om u gerust te stellen; openhaardhout wordt voor het grootste deel duurzaam geproduceerd.

 

Is hout verbranden schadelijk voor het milieu?

Nee, bij de verbranding van hout ontstaat er onder andere kooldioxide. CO2 veroorzaakt opwarming, maar laat ozon ongemoeid.

Bij de verbranding van hout komt slechts zoveel schadelijke kooldioxide vrij als er bij het groeiproces van de bomen aan de atmosfeer onttrokken is.

Zijn de bossen onuitputtelijk:

De precieze jaarlijkse houtgroei/toename in de bossen is niet bekend, maar dat er een groei is staat vast.

Echter, brandhout alleen biedt geen uitweg voor de totale energievraag, maar het kan een kleine bijdrage leveren aan de verwarming van het huis.

 

Gezellig.

Het heeft niet alleen economische en ecologische voordelen om zelf in uw hout te voorzien, maar het geeft ook lol.

U bent lekker in de frisse buitenlucht en natuur bezig.

En als de berging weer vol hout ligt en u tevreden met een wijntje of een warme kop erwtensoep voor een heerlijk brandend knisperend haardvuur zit met de schijning van de flikkerende vlammen op uw gezicht, dan geeft dat een intens voldaan gevoel.

 

Stressverdrijvend.

Stel: na een dag hard werken rijdt u van uw werk terug naar huis door de stromende regen.

Uw voorruit is lichtelijk beslagen, de muziek op de radio is het nét niet en tot overmaat van ramp belandt u in een file van 6 km.

Klikt u dit bekend in de oren ? Dan weet u waarschijnlijk ook wel dat dit soort situaties stressgevend zijn.

U komt moe en opgefokt binnen en hebt minstens een half uur nodig om een beetje tot uzelf te komen.

En hoe kunt u dat beter doen dan even wat houtblokken in de haard te gooien,

aanmaakblokjes erbij en u over te geven aan de weldadige warmte en het geknisper en geknapper van het hout.

Alom bekend is het genieten van een haardvuur goed is voor uw gemoedsrust en een perfecte remedie is om zonder zorgen uw bed in te stappen!

 

Haardvuurtje maken.

Op de bodem legt u twee tot drie stukken gekloofd openhaardhout.

Indien er nog wat as ligt, dan kunt u dit rustig laten liggen, want het stoken op deze laag bevordert de kwaliteit van de houtverbranding.

 

Bovenop het gekloofde brandhout legt u fijne houtkrullen of een dun blok hout van spar- of dennenhout.

Omgekeerd kan ook; onder liggen dan de dunne houtkrullen en boven de dikkere gekloofde blokken hout.

De meningen lopen uiteen of de blokken gekruist of in een piramide vorm geschikt moeten worden.

Probeer zelf uit hoe het vuur naar uw mening het best tot zijn recht komt.

 

Bij het aanmaakhout worden één of twee milieuvriendelijke aanmaakblokjes gelegd, welke u in de winkel kunt kopen.

Wanneer u papier hiervoor wilt gebruiken, dan het liefst zo weinig mogelijk, want papier kan in geringe mate schadelijke stoffen bevatten.

 

Voordat u de haard aansteekt moet u eerst de onderste luchttoevoer volledig open zetten,

Zodat bij het begin van de verbranding de maximale luchtmassa beschikbaar is.

Tegelijkertijd zet u ook de bovenste luchttoevoer open, want deze toevoer is nodig om de vrijkomende houtgassen volledig te verbranden.

 

Te weinig lucht leidt tot onvoldoende verbranding, waardoor energie verloren gaat.

 

Tevens is het belastend voor het milieu, doordat onvolledig verbrande reststoffen van het hout door de schoorsteen naar buiten verdwijnen.

 

U denkt wellicht dat alles brandbaar is en in feite is dat ook zo. Maar bij sommige voorwerpen dient u uitermate voorzichtig te zijn,

aangezien er schadelijke stoffen vrij kunnen komen.

Deze stoffen zijn zowel voor mens als milieu gevaarlijk.

 

Ook al ziet of ruikt u niets bij de verbranding, dan nog komen er stoffen vrij die heel schadelijk voor u kunnen zijn.

 

Wat niet te verbranden in de openhaard:

·         Kranten, tijdschriften en karton (hier zitten schadelijke stoffen in als zoutzuur en fluor)

·         Yoghurt bekers en piepschuim (hier zitten dioxines in en zijn slecht voor mens en milieu bij directe verbranding)

·         Geplastificeerd materiaal, hierin kunnen zoutzuren, metaalresten, dioxines en andere schadelijke stoffen bij vrijkomen

·         Met teer behandeld hout zoals bielzen (hier zitten kankerverwekende stoffen in )

·         Spaanplaat (hier zit formaldehyde, koolmonoxide en meerdere schadelijke stoffen in)

·         Vochtig hout (hierin zitten deels kankerverwekkende koolwaterstoffen en benzol en overige stoffen in)

 

Wat wel te verbranden in de openhaard:

·         Behalve bij vochtig hout, is het geen probleem indien u dennen hout en sparren hout verbrandt, het is maar net waar u van houdt

·         De een vindt het geknetter onprettig, voor de ander is het juist een heerlijk beleving een knetterend en knapperend haardvuurtje

·         Wel kun je stoken, grill houtskool en briketten

·         Natuurlijk, niet vochtig hout, snippers, zaagsel en alles wat ervan gemaakt is en niet op de lijst voorkomt van dingen die je niet mag verbranden in de open haard

·         Houtbriketten op basis van natuurlijk hout

·         Kleine gekloofde stukken hout, droogt lekker snel en stookt gemakkelijk

 

Let op met grote blokken hout

Het ene blok is het andere niet.

Indien u op zoek bent naar zware houtblokken om in uw open haard te verbranden, dan moet u enkele dingen in de gaten houden: zoals het soort hout en het vochtigheidsgehalte van het hout.

Het lijkt een open deur, maar bij de toepassing van grotere blokken hout in uw haardvuur hoeft u minder vaak hout bij te gooien en het blijft normaliter langer branden.

Het probleem zit hem echter in het vochtigheidsgehalte van een houtblok.

Dat is vaak groter dan bij gekloofde exemplaren.

Het duurt namelijk veel langer voordat grote houtblokken gedroogd zijn.

Daarnaast kan, zeker bij hardhoutsoorten, het heel lang duren voor een blok goed brandt en het kan ook heel lang duren voordat zo'n blok opgebrand is.

Om een groter houtblok volledig te laten verbranden is het noodzakelijk dat de hitte groot is.

Indien dat niet het geval is, dan zullen de buitenkanten van het blok aanbranden en uiteindelijk weer doven en heeft u slechts plezier van een deel van het houtblok.

Het is daarom niet altijd verstandig om te werken met grote houtblokken.

 

Bewaren van hout

Vers gekapt hout bevat een hoog vochtgehalte (wel 50 %) en moet blootgesteld worden aan wind c.q. geventileerd worden om goed te kunnen drogen.

Dit geldt ook voor reeds gedroogd hout.

Indien u bijvoorbeeld uw hout opslaat in een afgesloten en vaak vochtige kelder, dan zal het vochtigheidspercentage in het hout toenemen.

 

Het zelfs mogelijk dat schimmels en ongedierte hun slag kunnen slaan.

U wilt absoluut niet dat uw haardhout een broedplaats gaat worden voor een kolonie van zilvervisjes of voor zwammen

Met name het effect van de zogenaamde houtzwam is groot.

 

Hout heeft een zogenaamde hygroscopische werking wat zoveel wil zeggen dat hout vocht uitwisselt met de omgeving.

In droge omstandigheden geeft hout vocht af en in vochtige omstandigheden neemt hout vocht op.

 

Dus ook uw zojuist aangeschafte oven gedroogd haardhout zal na enkele maanden in een vochtige kelder weer veel vocht bevatten en slecht branden.

 

Deze tast alle houtsoorten aan en zorgt voor een verpulvering van het hout, maar ook voor een slechter leefklimaat in het hele huis.

Beter is het, indien omstandigheden dat toelaten, uw haardhout buiten op te slaan onder een afdak.

Dus grotendeels beschermd tegen de regen, maar wel blootgesteld aan de wind die samen met de zon voor droging zorgt.

 

Waarom droog hout

Ten eerste omdat het slecht is voor het milieu.

Indien u vochtig hout gaat verbranden krijgt u te maken met meerdere schadelijke effecten:

·         Bij het verbranden van bijvoorbeeld vers gekapt hout (vochtgehalte circa 50 %) wordt in feite eerst het water uit het hout 'gekookt' alvorens het hout kan verbranden.

·         Een heel groot deel van de energie gaat daardoor verloren om het water te laten verdampen.

·         Het watergehalte zorgt ook nog voor een substantiële verlaging van de temperatuur in de haard.
Hierdoor vindt geen volledige verbranding van het hout plaats.

·         Door het onvolledig verbranden van het hout ontstaan meer teer- en roetresten die zowel in de haard als in de schoorsteen blijven 'kleven'.

·         Die aanslag zorgt ook voor een soort 'isolatie' van de open haard of kachel waardoor deze t.z.t. minder warmte aan de omgeving zal kunnen afgeven.

·         Onverbrande roet en houtgasbestanddelen die via de lucht in de open ruimte komen vervuilen tenslotte het milieu.

Kortom het is in zowel uw eigen belang als dat van het milieu om te zorgen dat uw gekapte haardhout droog wordt en droog blijft.

Hoe dit te bewerkstelligen kunt u lezen onder het kopje bewaren van hout

 

Gemiddelde droogtijd van hout

·         Naaldhout 1 jaar drogen

·         Populierenhout 1 jaar drogen

·         Linden en Berkenhout 1,5 jaar drogen

·         Beuken en Essenhout 2 jaar drogen

·         Eikenhout 2,5 tot 3 jaar drogen

Bepaalde houtsoorten hebben ook meer droogtijd nodig, hoe harder het openhaardhout, des te langer de droogtijd (indien vers gekapt).

Let wel, dit is onder een afdak, uit de regen, en wind doorlatend.