Bouwbesluit Openhaard

Bouwbesluit en Europese CE normen

 

De NEN 6062 is aangepast naar de Europese CE normen:

 

EN 1443 De algemene norm voor schoorstenen

 

EN 1856-1 De norm voor metalen schoorstenen

 

De NEN Keuringen komen te vervallen en hiervoor komen de CE Normen voor in de plaats, De fabrikant vermeldt de veilige afstand tot brandbare materialen

 

In het installatie voorschrift staat de noodzaak van wel of geen brandwerende omkokering ( Holetherm dubbelwandige rookkanalen dienen omkokerd te worden door middel van brandwerende materialen )

 

 

Wetgeving Kachelpijp en Rookkanaal

 

In Nederland is de technische staat van woningen geregeld in het Bouwbesluit. Voor rookkanalen en kachelpijpen zijn voorwaarden en eisen vastgelegd. Centraal daarin staat dat een rookgasafvoer  brandveilig moet zijn overeenkomstig NEN 6062. Deze norm geeft aan dat de buitenwand van een rookkanaal maximaal 75°C in temperatuur mag stijgen.

 

De veiligheid van gebouwen en constructies is onder meer geregeld in de (nieuwe) Woningwet (1991). Volgens deze wet (artikel 40) valt een schoorsteen onder de categorie 'vergunningvrij bouwwerk'. Dat geldt echter alleen als geen ingrijpende veranderingen plaatsvinden aan de draagconstructie. Ook behoeft het bouwen van een schoorsteen niet meer te worden gemeld bij de gemeentelijke dienst Bouw- en Woningtoezicht (Besluit Meldingplichtige Bouwwerken). In veel gemeentes moet wel een vergunning worden aangevraagd indien men het rookkanaal langs de buitenwand van de woning laat lopen.

 

Wel moet een schoorsteen dus voldoen aan de technische en brandveiligheidsaspecten vastgelegd in het Bouwbesluit (1992). Het Bouwbesluit stelt onder meer eisen aan: De onbrandbaarheid van het materiaal van de stookplaats, het rookkanaal en de directe omgeving. De minimale (horizontale) afstand tussen de uitmonding van de schoorsteen en een brandgevaarlijk dak: 15 meter De minimale afstand tussen stookplaats en verticale projectie van een trap op de vloer: 1,5 meter. Deze eisen gelden landelijk.

 

In bijzondere situaties kan een gemeente 'aanschrijven' tot het aanbrengen van verbetering. De gemeentelijke dienst Bouw- en Woningtoezicht heeft de bevoegdheid te controleren of aan de eisen is voldaan. Om aan de eisen van het Bouwbesluit te voldoen worden de toegepaste materialen gekeurd volgens daarvoor ontwikkelde zogenaamde NEN-normen of daaraan gelijkwaardige europese normen. In Nederland worden deze keuringen veelal verricht door TNO. Zo mag aangenomen worden dat een door TNO volgens NEN-6062 goedgekeurd 'schoorsteensysteem' voldoet aan alle eisen, mits opgebouwd volgens instructievoorschriften van de fabrikant.

 

Helaas is het bouwbesluit voor de meeste mensen onleesbaar. In praktijk betekent het bouwbesluit niets anders dan dat uw kachelpijpen aan de keuringsnormen moeten voldoen en indien nodig omkokerd moeten worden (behalve in de stookruimte). De afstand tot de omkokering wordt op de labels van de pijpen aangegeven.

 

Moet ik voor het installeren van een haard een bouwvergunning hebben?

U heeft in principe geen bouwvergunning nodig als er geen veranderingen worden aangebracht aan het uiterlijk van de woning

 

Wij adviseren altijd even navraag te doen bij de plaatselijke gemeente

 

Het is zeer wel mogelijk dat er binnen uw gemeente toch een bouwvergunning of andere vergunning nodig is.

 

Let wel !!!

Ook als u geen bouwvergunning nodig heeft, moet de installatie van een haard of kachel altijd voldoen aan de bepalingen van het Bouwbesluit